Usługi

Szkolenia BHP


Oferujemy Państu kompleksowa obsługę w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • ochrony środowiska,
 • szkolenia kadr.


W zakresie oferty znajduje się:

 • doradztwo w zakresie BHP i ochrony PPOŻ.;
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, opracowywanie dokumentów wypadkowych;
 • prowadzenie odpowiednich rejestrów w zakresie BHP, PPOŻ, ochrony środowiska i kadr;
 • sporządzanie analiz BHP;
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP, PIS, ISP;
 • pełny zakres szkolenia pracowników w zakresie BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy;
 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • pozostałe nie wymienione potrzeby w/w zakresie.


Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z długoletnim doświadczeniem na rynku pracy oraz zapewniamy solidne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Outsourcing spraw bhp

(z ang.- długoterminowe zlecenie pełnienia pewnych funkcji ze sfery działalności organizacji przez firmę zewnętrzną, które pozwala swojej organizacji skoncentrować się na podstawowej działalności). Decyzja o przekazaniu prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podmiotowi zewnętrznemu nie jest dziś tylko sposobem na obniżenie kosztów, ale świadomym i strategicznym wyborem sposobu Funkcjonowania firmy.

Dlaczego warto wybrać outsourcing spraw bhp?

 • redukcja kosztów dla firmy nawet do 40 %,
 • przeznaczenie uwolnionych zasobów na inne cele,
 • podział ryzyka z usługodawcą,
 • możliwość objęcia profesjonalną obsługą nawet małych firm kilku- osobowych.


Jak wykonujemy zadania w ramach outsourcingu ?

Po podpisaniu umowy o współpracy przejmujemy NATYCHMIAST od Państwa wszelkie zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w tym między innymi:

 • prowadzimy instruktaż nowo zatrudnianych pracowników,
 • sporządzamy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • na bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • przeprowadzamy kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników, prowadzimy rejestry i gromadzimy dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych i badań środowiska pracy.

 

Działamy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 Września 1997r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz.704).

Pomiary elektryczne


Instalacje elektryczne obecnie są nierozłącznym elementem każdego rodzaju budynku, nieustannie rośnie ilość sprzętu elektrycznego w gospodarstwach domowych jak i firmach, dlatego też tak ważne jest aby dbać o ich prawidłowe funkcjonowanie.

Dlatego aby zapewnić Państwu bezpieczne i proste korzystanie z urządzeń elektrycznych oferujemy szeroki wachlarz usług elektroinstalacyjnych, miedzy innymi:

 • Wykonanie i naprawa przyłączy kablowych i napowietrznych,
 • Wykonywanie wewnętrznych linii zasilających,
 • Wykonanie instalacji mieszkaniowych,
 • Wykonywanie instalacji siłowych,
 • Podłączenie przepływowych podgrzewaczy wody,
 • Podłączenie kuchni elektrycznych,
 • Montaż grzejników elektrycznych,
 • Montaż ogrzewania podłogowego,
 • Wykonywanie tymczasowych instalacji na budowie,
 • Wykonywanie instalacji energetycznych: głowice i mufy kablowe,
 • Wykonywanie instalacji odgromowych,
 • Remonty i konserwacje urządzeń elektrycznych,
 • Wykonywanie pomiarów:
  • Izolacji (instalacji, odbiorników, kabli),
  • Uziemienia (również badanie instalacji odgromowej),
  • Skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych,
  • Natężenia oświetlenia ( również badanie oświetlenia ewakuacyjnego).

Posiadamy wyszkolonych i doświadczonych fachowców, którzy posiadają wszystkie aktualne i niezbędne kwalifikacje do np. obsługi, konserwacji, remontów, pomiarów ochronnych czy wykonywania instalacji elektrycznych. Dodatkowo służymy doradztwem technicznym, w celu zapewnienia pełnej satysfakcji z wykonanej usługi.