Pomiary Pomiary

Instalacje elektryczne obecnie są nierozłącznym elementem każdego rodzaju budynku, nieustannie rośnie ilość sprzętu elektrycznego w gospodarstwach domowych jak i firmach, dlatego też tak ważne jest aby dbać o ich prawidłowe funkcjonowanie. 

Dlatego aby zapewnić Państwu bezpieczne i proste korzystanie z urządzeń elektrycznych oferujemy szeroki wachlarz usług elektroinstalacyjnych, miedzy innymi: 

 • Wykonanie i naprawa przyłączy kablowych i napowietrznych,
 • Wykonywanie wewnętrznych linii zasilających,
 • Wykonanie instalacji mieszkaniowych,
 • Wykonywanie instalacji siłowych,
 • Podłączenie przepływowych podgrzewaczy wody,
 • Podłączenie kuchni elektrycznych,
 • Montaż grzejników elektrycznych,
 • Montaż ogrzewania podłogowego,
 • Wykonywanie tymczasowych instalacji na budowie,
 • Wykonywanie instalacji energetycznych: głowice i mufy kablowe,
 • Wykonywanie instalacji odgromowych,
 • Remonty i konserwacje urządzeń elektrycznych,
 • Wykonywanie pomiarów:
  • Izolacji (instalacji, odbiorników, kabli),
  • Uziemienia (również badanie instalacji odgromowej),
  • Skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych,
  • Natężenia oświetlenia ( również badanie oświetlenia ewakuacyjnego).

Posiadamy wyszkolonych i doświadczonych fachowców, którzy posiadają wszystkie aktualne i niezbędne kwalifikacje do np. obsługi, konserwacji, remontów, pomiarów ochronnych czy wykonywania instalacji elektrycznych. Dodatkowo służymy doradztwem technicznym, w celu zapewnienia pełnej satysfakcji z wykonanej usługi.